Konfiguracja PHP

Konfiguracja PHP

Jak zmienić wartość parametrów PHP w DirectAdmin

Krok 1: W panelu DirectAdmin Kliknij w: Konfiguracja domen, następnie wybierz domenę i kliknij w nią. Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk: Konfiguracja PHP… jak za załączonym zrzucie.

Krok 2: Gdy już zobaczysz poniższy ekran, ustaw odpowiednie wartości i naciśnij przycisk: Save

Gotowe 🙂

display_errors On Off error_reporting ~E_ALL file_uploads On Off include_path „.;/path/to/php/pear” log_errors On Off mail.force_extra_parameters max_execution_time 30 max_input_time 60 max_input_vars 1000 memory_limit 128M post_max_size 8M register_globals On Off session.gc_maxlifetime 1440 short_open_tag On Off upload_max_filesize 2M zlib.output_compression

Kilka słów od autora na temat zmiany parametrów na przykładzie limitów max_input_vars

Wartość parametru max_input_vars określa jaki jest ustawiony limit obsługiwanej liczby zmiennych: POST i/lub GET, które wysyłane są do serwera WWW podczas jednego żądania.

Dzięki ustawieniu limitu max input vars w PHP możemy zabezpieczyć się przed atakami hakerskimi, które polegają na wysyłaniu nadmiarowej ilości żądań, mających na celu wykorzystanie zasobów i przepustowości łącza, którymi dysponuje atakowany host (np. Twój hosting w nexhost.pl). Skutkiem takiego ataku jest uniemożliwienie wysyłania żądań do atakowanego hosta przez innych użytkowników.

Domyślna wartość dla dyrektywy max_input_vars na serwerze w nexhost.pl wynosi: 1000, jednak możesz spotkać się z tym, że wiele popularnych aplikacji, np. systemów CMS czy sklepów internetowych może wymagać zwiększenia tej wartości.

W przypadku parametru max input vars możesz zadeklarować dowolną wartość, jednak sugerujemy korzystać z wartości wynoszącej maksymalnie 3000-5000, gdyż ustawienie zbyt dużej wartości dla tej dyrektywy nie zabezpieczy Cię przed skutkami potencjalnego ataku.

Biorąc pod uwagę powyższe, zawsze sprawdź czy zmiana którą dokonujesz będzie korzystna dla Twojej strony www.

PHP 8

Serwer NEXHOST zawsze używa najnowszej wersji PHP, obecnie jest to 8. Nowa wersja PHP 8 to pewny krok do uporządkowania języka, a zarazem wydanie, które wnosi wiele długo oczekiwanych funkcjonalności. Dzięki PHP 8, Twoja strona będzie jeszcze bardziej bezpieczna i szybsza. Jeśli posiadasz skrypt pub plugin, który nie zadziała na najnowszej wersji PHP, będziesz musiał z niego zrezygnować lub powrócić do starszych wersji PHP 7.*

Udostępnij wpis

Dodaj komentarz